ஞாயிறு, ஜூலை 13, 2014

இன்றைய சிந்தனைக்கு

மூத்தோர் சொல்
 

உள்ளார்ந்த அன்போடும், கண்ணியத்தோடும் மதிப்புக்கு உரியவர்களை வணங்க ஆரம்பிக்கும்போதே நாம் வளர ஆரம்பித்து விடுகிறோம்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக