வெள்ளி, ஜூலை 25, 2014

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 117 படர் மெலிந்திரங்கல்

காமமும் நாணும் உயிர்காவாத் தூங்கும்என்
நோனா உடம்பின் அகத்து. (1163)
 
பொருள்: பிரிவுத் துயரால் வருந்தும் என் உயிரைக் காவடித்(தராசு) தண்டாகக் கொண்டு காமமும் நாணமும் இருபாலும் சம எடையாகத் தொங்குகின்றன.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக