வியாழன், ஜூலை 24, 2014

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 117 படர் மெலிந்திரங்கல்

கரத்தலும் ஆற்றேன்இந் நோயைநோய் செய்தார்க்கு 
உரைத்தலும் நாணுத் தரும். (1162)
 
பொருள்: காம நோயைப் பிறர் அறியாமல் மூடி மறைக்கவும் முடியவில்லை. நோயை ஏற்படுத்திய என் காதலனுக்கு இதை எடுத்துச் சொல்லவும் வெட்கமாயிருக்கிறது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக