திங்கள், ஜூலை 28, 2014

இன்றைய சிந்தனைக்கு

மூத்தோர் சொல்
 

ஒரு தவறைத் திரும்பத் திரும்பச் செய்வது மடைமை. அந்த மடைமையைத் திரும்பச் செய்பவன் எப்படி முழு மனிதனாக முடியும்?

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக