சனி, ஜூலை 26, 2014

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 117படர் மெலிந்திரங்கல்

காமக் கடல்மன்னும் உண்டே அதுநீந்தும்
ஏமப் புணை மன்னும் இல். (1164)
 
பொருள்: காம நோய் கடலைப் போலப் பெரியதாக இருக்கிறது. இந்தக் கடலைக் கடந்து செல்வதற்கு உதவக்கூடிய காவலான தோணியாகிய என் காதலன் என்னோடு இல்லை.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக