ஞாயிறு, ஜூலை 27, 2014

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 117படர் மெலிந்திரங்கல்

துப்பின் எவன்ஆவர் மன்கொல் துயர்வரவு 
நட்பினுள் ஆற்று பவர். (1165)
 
பொருள்: இனிமையான நட்புடைய என்னிடமே காதல் காரணமாகத் துன்பத்தைச் செய்யும் என் காதலர் பகையை வெல்வதற்கான வலிமை வேண்டும்போது பகைவனுக்கு எத்தகைய துன்பத்தைச் செய்வாரோ.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக