திங்கள், ஜூலை 28, 2014

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 117 படர் மெலிந்திரங்கல் 

இன்பம் கடல்மாற்றுக் காமம் அஃதுஅடுங்கால்
துன்பம் அதனின் பெரிது. (1166)
 
பொருள்: காம இன்பம் அனுபவிக்கும்போது கடலளவு பெரியதாக இருக்கிறது. ஆனால் அதுவே காதலன்/காதலி அருகில் இல்லாதபோது 'காம நோயாக' மாறி வருத்தும்போது அதன் துன்பமோ கடலை விடப் பெரியது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக