சனி, ஜூலை 05, 2014

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 115 அலர் அறிவுறுத்தல்
 
 
உறாஅதோ ஊரறிந்த கெளவை அதனைப் 
பெறாஅது பெற்றன்ன நீர்த்து. (1143)

பொருள்: ஊரார் என் காதலைப் பற்றி ஊரெங்கும் தூற்றுவது எனக்கும் பொருத்தமாயுள்ளது. பெறாத ஒன்றைப் பெற்றது போன்ற நன்மை அடைகிறேன்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக