சனி, மார்ச் 31, 2012

இன்றைய சிந்தனைக்கு

டெமாஸ்தனீஸ்

அறியாமையின் முதிர்ச்சிதான் கோபம்.
சிந்தனையின் முதிர்ச்சிதான் ஞானம்.

1 கருத்து:

vetha (kovaikkavi) சொன்னது…

அடித்துச் சொல்வோ''...அறியாமையின் முதிர்ச்சிதான் கோபம்...''

கருத்துரையிடுக