செவ்வாய், மார்ச் 27, 2012

இன்றைய பழமொழி

இங்கிலாந்துப் பழமொழி பண்பான மனிதனுக்கு பெரும்பகையே செல்வம்தான். பணம் மனிதப் பண்புகளை மழுங்கடித்து விடுகிறது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக