சனி, மார்ச் 10, 2012

இன்றைய பொன்மொழி

மூத்தோர் சொல் 

வாழ்க்கை என்பது விலை மிகுந்த ஒரு வாய்ப்பு.
ஆனால் அதன் மதிப்போ வாழ்வோரைப் பொறுத்தது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக