புதன், மார்ச் 21, 2012

அறிவியல் அதிசயம்

Oresund பாலம் டென்மார்க் மற்றும் ஸ்வீடன் இரு நாடுகளையும் இணைக்கும் ஒரு அறிவியலின் அற்புதமான கடல் பாலம் மற்றும் டனல் அமைந்துள்ளது கடலின் பாதி சுமார் 8 கிலோ மீட்டர் பாலமாகவும் அதற்கு அடுத்த 8 கிலோ மீட்டர் நீருக்கு அடியில் செல்லும் மேலும்  

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக