புதன், மார்ச் 21, 2012

இன்றைய பழமொழி

ஜப்பானியப் பழமொழி 

கோழையின் குணமே சந்தேகம். அது மட்டுமன்றித் துயரத்தின் சகோதரப் பேய்க்கும் சந்தேகம் என்று பெயர்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக