திங்கள், ஜூன் 09, 2014

இன்றைய பழமொழி

கிரேக்கப் பழமொழி 

வல்லமை இல்லாத மனிதனிடம் உள்ள நீதி ஆற்றல் இல்லாதது;
நீதி இல்லாதவனிடம் உள்ள வல்லமை கேடுகெட்ட கொடுங்கோல் ஆட்சி.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக