ஞாயிறு, ஜூன் 29, 2014

இன்றைய சிந்தனைக்கு

மூத்தோர் சொல்
 

ஒரு தனிமனிதனிடம் மட்டுமன்றி, ஒரு சமுதாயத்திடமும் இருக்கும் உயர்ந்த ஆற்றலைக் கண்டுபிடித்து வளர்ப்பது கல்வியே ஆகும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக