புதன், ஜூன் 04, 2014

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 112 நலம் புனைந்துரைத்தல்

மலர்காணின் மையாத்தி நெஞ்சே! இவள்காண் 
பலர்காணும்பூஒக்கும் என்று. (1112)

பொருள்: நெஞ்சமே! நாம் காணும் மலர்கள் எல்லாம் இவள் கண்களோடு ஒத்திருக்கின்றன என்பதால் அம்மலர்களைக் கண்டு நீ தவறாக மயங்குகின்றாய்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக