செவ்வாய், ஜூன் 03, 2014

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 112 நலம் புனைந்துரைத்தல்

நன்னீரை வாழி, அனிச்சமே நின்னினும்
மென்னீரள் யாம்வீழ் பவள் (1111)
பொருள்: அனிச்ச மலரே! நீதான் சிறந்த மென்மைத் தன்மையைப் பெற்றிருக்கிறாய். நீ வாழ்க! ஆனால் என் காதலி உன்னை விட மென்மையானவள். 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக