ஞாயிறு, ஜூன் 01, 2014

இன்றைய பழமொழி

பாரசீகப் பழமொழி
 

முட்டாள் ஒரு முடிவு செய்து பொருளை வாங்குவதற்குமுன் சந்தையே கலைந்து விடும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக