செவ்வாய், ஜூன் 17, 2014

இன்றைய சிந்தனைக்கு

மூத்தோர் சொல்
 

ஆண்டவனைத் தேடிக் கோயில் கோயிலாக ஏறி இறங்க வேண்டாம். ஆண்டவன் அன்புக்கு உரியவன். அன்பு உள்ள இடத்தில் அவன் இருப்பான்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக