திங்கள், ஜூன் 10, 2013

இன்றைய பழமொழி

லத்தீன் அமெரிக்கப் பழமொழி 

உடனடியாக ஆரம்பிக்காமல் எப்போது ஆரம்பிப்போமென நினைக்கிறோமோ அப்போதே தாமதம் நடந்து விடுகிறது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக