புதன், ஜூலை 13, 2011

இன்றைய பொன்மொழி

பொன்னி ப்ளேயர்
வெற்றி என்பது ஒவ்வொரு முறையும் முதல் இடத்தைப் பெறுவது என்று பொருள் அன்று. வெற்றி பெற்றாய் என்றால் உன் செயல்பாடு சென்ற முறையை விட இம்முறை சிறப்பாக அமைந்துள்ளது என்று பொருள்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக