புதன், மே 29, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 75,அரண்

சிறுகாப்பின் பேரிடத்தது ஆகி உறுபகை 
ஊக்கம் அழிப்பது அரண். (744)
 
பொருள்: காக்க வேண்டிய வாயில் சிறியதாய், உள்ளே அகன்ற இடத்தை உடையதாய், தன்னை எதிர்த்து வந்த பகைவருடைய ஊக்கத்தை அழிக்க வல்லதாய் உள்ளதே அரண் ஆகும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக