வெள்ளி, மே 31, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 75,அரண்

எல்லாப் பொருளும் உடைத்தாய் இடத்துஉதவும் 
நல்ஆள் உடையது அரண். (746)
 
பொருள்: அகத்தாருக்குத்(உள்ளே இருப்பவர்) தேவையான எல்லாப் பொருள்களையும் உடையதாய் போர் நெருக்கடியான நேரத்தில் உதவக்கூடிய நல்ல வீரர்களையுடையது அரண் ஆகும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக