திங்கள், டிசம்பர் 31, 2012

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 60 ஊக்கம் உடைமை
 
உடையர் எனப்படுவது ஊக்கம்; அஃதுஇல்லார்
உடையது உடையரோ மற்று. (591)
பொருள்: ஊக்கம் உடைமையே 'உடையவர்' என்று சொல்லப்படும் சிறப்புக்கு உரியது. ஊக்கம் இல்லாதவர் வேறு எதைப் பெற்றிருந்தாலும் உடையவர் அல்லர்.


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக