செவ்வாய், டிசம்பர் 25, 2012

இன்றைய சிந்தனைக்கு

மூத்தோர் சொல் 
 தீர்ப்புச் சொல்வதற்குக் கண்ணும் காதும் மட்டும் போதாது. அறிவும் அனுபவமும் அத்தியாவசியம்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக