வியாழன், டிசம்பர் 06, 2012

இன்றைய சிந்தனைக்கு

காஞ்சிப் பெரியவர்

மனிதன் கடவுளை அடைவதற்கு நொண்டுகிறான்.
நரகத்தை அடைவதற்குத் தாவி ஓடுகிறான்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக