வெள்ளி, டிசம்பர் 21, 2012

இன்றைய பழமொழி

இங்கிலாந்துப் பழமொழி 

எதிர்ப்பு எங்கு இல்லையோ அங்கு வெற்றி இல்லை. எதிர்ப்பைத் தாண்டி முன்னேறிச் செல்வதுதான் உண்மையான வெற்றியாகும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக