சனி, டிசம்பர் 15, 2012

இன்றைய சிந்தனைக்கு

லாவோட்சு 

அறிந்தவர் அதிகம் பேசமாட்டார்.
எதுவும் அறியாதவரே அதிகம் பேசுவார். 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக