ஞாயிறு, ஆகஸ்ட் 31, 2014

உலகில் பரந்து வாழும் தமிழர்களின் எண்ணிக்கை

உலகில் பரந்து வாழும் தமிழர்களின் எண்ணிக்கை
(அந்நாடுகளின் மொத்த சனத்தொகை அடைப்புக்குறிக்குள்)

1. அங்கோலா – Angola -10 (மொத்த மக்கள் தொகை 18,498,000)
2. அமெரிக்க ஐக்கிய மாநிலங்கள் – United States of America – 200,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 314,659,000)
3. அயர்லாந்து – Ireland 2,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 4,515,000)
4. அர்ஜென்ரினா – Argentina 100 (மொத்த மக்கள் தொகை 40,276,000)
5. அல்ஜீரியா – Algeria 100 (மொத்த மக்கள் தொகை 34,895,000)
6. அன்ரிகுவா-பார்புடா – Antigua and Barbuda 1,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 88,000)
7. ஆப்கானிஸ்தான் – Afganistan 100 (மொத்த மக்கள் தொகை 28,150,000)
8. ஆர்மினியா – Armenia 300 (மொத்த மக்கள் தொகை 3,083,000)
9. ஆஸ்திரியா – Austria 1,500 (மொத்த மக்கள் தொகை 8,364,000)
10. ஆஸ்திரேலியா – Australia 100,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 21,293,000)
11. இத்தாலி – Italy 5,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 59,870,000)
12. இந்தியா – India 81,000,000 (மொத்த மக்கள் தொகை1,198,003,000)
13. இந்தோனீசியா – Indonesia 300,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 229,965,000)
14. இலங்கை – Sri Lanka 6,000,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 20,238,000)
15. இஸ்ரேல் – Israel 100 (மொத்த மக்கள் தொகை 7,170,000)
16. ஈராக் – Iraq 1,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 30,747,000)
17. ஈரான் – Iran 500 (மொத்த மக்கள் தொகை 74,196,000)
18. உகண்டா – Uganda 100 (மொத்த மக்கள் தொகை 32,710,000)
19. உக்ரெயின் – Ukraine 500 (மொத்த மக்கள் தொகை 45,708,000)
20. உஸ்பெகிஸ்தான் – Uzbekistan 300(மொத்த மக்கள் தொகை 27,488,000)
21. எகிப்து – Egypt 1,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 82,999,000)
22. எதியோப்பியா – Ethiopia 100 (மொத்த மக்கள் தொகை 82,825,000)
23. எமிரேட்ஸ், ஐக்கிய அரபு – United Arab Emirates 200,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 4,595,000)
24. எரித்திரியா – Eritrea 100 (மொத்த மக்கள் தொகை 5,073,000)
25. எல்சால்வடோர் – El Salvador 100 (மொத்த மக்கள் தொகை 6,163,000)
26. எஸ்ரோனியா – Estonia 500 (மொத்த மக்கள் தொகை 1,340,000)
27. ஐஸ்லாந்து – Iceland 25 (மொத்த மக்கள் தொகை 323,010)
28. ஓமான் – Oman 50,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 2,845,000)
29. கம்பூசியா – Cambodia 1,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 14,805,000)
30. கயானா – Guyana 10,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 762,000)
31. கனடா – Canada 300,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 33,573,000)
32. கஸாக்ஸ்தான் – Kazakhstan 100 (மொத்த மக்கள் தொகை 15,637,000)
33. காட்டார் – Qatar 10,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 1,409,000)
34. கானா – Ghana 500 (மொத்த மக்கள் தொகை 23,837,000)
35. கியூபா – Cuba 100 (மொத்த மக்கள் தொகை 11,204,000)
36. கிர்கிஸ்தான் – Kyrgyzstan 100 (மொத்த மக்கள் தொகை 5,482,000)
37. கிரிபாத்தி – Kiribati 25 (மொத்த மக்கள் தொகை 98,000)
38. கிரேக்கம் – Greece 10,000(மொத்த மக்கள் தொகை 11,161,000)
39. கினீயா – Guinea 1,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 10,069,000)
40. கினீயா பிஸ்ஸாவ் – Guinea-Bissau 100 (மொத்த மக்கள் தொகை 1,611,000)
41. குரோசியா – Croatia 100 (மொத்த மக்கள் தொகை 4,416,000)
42. குவாதமாலா – Guatemala 100 (மொத்த மக்கள் தொகை 14,027,000)
43. குவைத் – Kuwait 10,000(மொத்த மக்கள் தொகை 2,985,000)
44. கென்யா – Kenya 300 (மொத்த மக்கள் தொகை 39,802,000)
45. கொங்கோ சயர் – Congo – Zaire 25 (மொத்த மக்கள் தொகை 66,020,000)
46. கொமொறொஸ் – Comoros 100 (மொத்த மக்கள் தொகை 676,000)
47. வட கொரியா – North Korea 100 (மொத்த மக்கள் தொகை 23,906,000)
48. தென்கொரியா – South Korea 500 (மொத்த மக்கள் தொகை 48,333,000)
49. கொலம்பியா – Colombia 500 (மொத்த மக்கள் தொகை 45,660,000)
50. சமோவா – Samoa 100 (மொத்த மக்கள் தொகை 179,000)
51. சவூதி அரேபியா – Saudi Arabia 50,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 25,721,000)
52. சாம்பியா – Zambia 2,500 (மொத்த மக்கள் தொகை 12,935,000)
53. சான் மறினோ – San Marino 25 (மொத்த மக்கள் தொகை 31,000)
54. சிங்கப்பூர் – Singapore 300,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 4,737,000)
55. சிம்பாப்வே – Zimbabwe 250 (மொத்த மக்கள் தொகை 12,523,000)
56. சியாரா லியோன் – Sierra Leone 1,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 5,696,000)
57. சிரியா – Syria 500 (மொத்த மக்கள் தொகை 21,906,000)
58. சிலி – Chile 100 (மொத்த மக்கள் தொகை 16,970,000)
59. சீசெல்சு – Seychelles 9,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 84,000)
60. சீனா – China 5,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 1,353,311,000)
61. சுரினாம் – Suriname 130,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 520,000)
62. சுலோவாக்கியா – Slovakia 100 (மொத்த மக்கள் தொகை 5,406,000)
63. சுலோவேனியா – Slovenia 100 (மொத்த மக்கள் தொகை 2,020,000)
64. சுவாசிலாந்து – Swaziland 5,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 1,185,000)
65. சுவிற்சர்லாந்து – Switzerland 60,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 7,568,000)
66. சுவீடன் – Sweden 12,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 9,249,000)
67. சூடான் – Sudan 100 (மொத்த மக்கள் தொகை 42,272,000)
68. செக் – Czech 100 (மொத்த மக்கள் தொகை 10,369,000)
69. செர்பியா – Serbia 200 (மொத்த மக்கள் தொகை 9,850,000)
70. செனகல் – Senagal 25 (மொத்த மக்கள் தொகை 12,534,000)
71. சைப்ரஸ் – Cyprus 500 (மொத்த மக்கள் தொகை 871,000)
72. சோமாலியா – Somalia 25 (மொத்த மக்கள் தொகை 9,133,000)
73. டென்மார்க் – Denmark 15,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 5,470,000)
74. தஜிக்கிஸ்தான் – Tajikistan 100 (மொத்த மக்கள் தொகை 6,952,000)
75. தாய்லாந்து – Thailand 10,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 67,764,000)
76. தான்சானியா – Tanazania 250 (மொத்த மக்கள் தொகை 43,739,000)
77. துர்க்மெனிஸ்தான் – Turkmenistan 50 (மொத்த மக்கள் தொகை 5,110,000)
78. துருக்கி – Turkey 500 (மொத்த மக்கள் தொகை 74,816,000)
79. துனீசியா – Tunisia 100 (மொத்த மக்கள் தொகை 10,272,000)
80. தென் ஆபிரிக்கா – South Africa 750,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 50,110,000)
81. தைவான் – Taiwan 100 (மொத்த மக்கள் தொகை 25,300,000)
82. நமீபியா – Namibia 25 (மொத்த மக்கள் தொகை 2,171,000)
83. நவுறு – Nauru 100 (மொத்த மக்கள் தொகை 10,000)
84. நியுசிலாந்து – New Zealand 30,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 4,266,000)
85. நெதர்லாந்து – Netherlands 12,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 16,592,000)
86. நேபாளம் – Nepal 500 (மொத்த மக்கள் தொகை 29,331,000)
87. நைஜர் – Niger 25 (மொத்த மக்கள் தொகை 15,290,000)
88. நைஜீரியா – Nigeria 2,500 (மொத்த மக்கள் தொகை 154,729,000)
89. நோர்வே – Norway 15,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 4,812,000)
90. பராகுவே – Paraguay 25 (மொத்த மக்கள் தொகை 6,349,000)
91. பல்கேரியா – Bulgaria 200 (மொத்த மக்கள் தொகை 7,545,000)
92. பனாமா – Panama 500 (மொத்த மக்கள் தொகை 3,454,000)
93. பஹ்ரெயின் – Bahrain 7,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 791,000)
94. பஹாமாஸ் – Bahamas 200 (மொத்த மக்கள் தொகை 342,000)
95. பாகிஸ்தான் – Pakistan 1,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 180,808,000)
96. பாபுவா-நியுகினீயா – Papua-New Guinea 500 (மொத்த மக்கள் தொகை 6,732,000)
97. பார்படாஸ் -Barbados 1,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 256,000)
98. பாலஸ்தீனம் – Palestine 200 (மொத்த மக்கள் தொகை 3,336,000)
99. பிரான்ஸ் – France 50,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 62,343,000)
100. பிரிட்டன் – United Kingdom 300,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 61,565,000)
101. பிரெஞ்சு கயானா – French Guyana 1,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 170,000)
102. பிரேசில் – Brazil 100 (மொத்த மக்கள் தொகை 193,734,000)
103. பிலிப்பைன்ஸ் – Philippines 200 (மொத்த மக்கள் தொகை 91,983,000)
104. பின்லாந்து – Finland 3,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 5,326,000)
105. பிஜி – Fiji 125,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 849,000)
106. புர்கினோ பாசோ – Burkina Faso 100 (மொத்த மக்கள் தொகை 15,757,000)
107. புறுணை – Brunei 1,500 (மொத்த மக்கள் தொகை 400,000)
108. பூடான் – Bhutan 100 (மொத்த மக்கள் தொகை 697,000)
109. பெர்முடா – Bermuda 100 (மொத்த மக்கள் தொகை 63,000)
110. பெரு – Peru 100 (மொத்த மக்கள் தொகை 29,165,000)
111. பெல்ஜியம் – Belgium 12,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 10,647,000)
112. பொலிவியா – Bolivia 1,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 9,863,000)
113. பொற்சுவானா – Botswana 1,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 1,950,000)
114. போர்த்துக்கல் – Portugal 500 (மொத்த மக்கள் தொகை 10,707,000)
115. போலாந்து – Poland 500 (மொத்த மக்கள் தொகை 38,074,000)
116. மசிடோனியா – Macedonia 100 (மொத்த மக்கள் தொகை 2,042,000)
117. மலாவி – Malawi 500 (மொத்த மக்கள் தொகை 15,263,000)
118. மலேசியா – Malaysia 2,250,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 27,468,000)
119. மால்ரா – Malta 100 (மொத்த மக்கள் தொகை 409,000)
120. மாலி – Mali 250 (மொத்த மக்கள் தொகை 13,010,000)
121. மாலை தீவு – Maldives 2,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 309,000)
122. மியான்மா – Myanmar 600,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 50,020,000)
123. மெக்சிகோ – Mexico 3,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 109,610,000)
124. மொல்டோவியா – Moldovia 25 (மொத்த மக்கள் தொகை 3,604,000)
125. மொறிசியசு – Mauritius 126,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 1,288,000)
126. மொறித்தானியா – Mauritania 100 (மொத்த மக்கள் தொகை 3,291,000)
127. மொறொக்கோ – Morocco 100 (மொத்த மக்கள் தொகை 31,993,000)
128. மொனாகோ – Monaco 50 (மொத்த மக்கள் தொகை 33,000 )
129. யப்பான் – Japan 200 (மொத்த மக்கள் தொகை 127,156,000)
130. யேமன் – Yemen 500 (மொத்த மக்கள் தொகை 23,580,000)
131. ரஷ்யா – Russia 5,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 140,874,000)
132. ரினிடாட்-ரொபாகோ – Trinidad and Tobago 100,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 1,339,000)
133. லக்செம்போர்க் – Luxembourg 1,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 486,000)
134. லற்வியா – Latvia 500 (மொத்த மக்கள் தொகை 2,249,000)
135. லாவோஸ் – Lao 1,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 6,320,000)
136. லிதுவானியா – Lithuania 100 (மொத்த மக்கள் தொகை 3,287,000)
137. லிபியா – Libya 500 (மொத்த மக்கள் தொகை 6,420,000)
138. லெசொத்தோ – Lesotho 500 (மொத்த மக்கள் தொகை 2,067,000)
139. லெபனன் – Lebanon 5,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 4,224,000)
140. லைபீரியா – Liberia 500 (மொத்த மக்கள் தொகை 3,955,000)
141. வங்காள தேசம் – Bangladesh 1,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 162,221,000)
142. வத்திக்கான் நகர் – Vatican City 20 (மொத்த மக்கள் தொகை 1,000)
143. வியற்னாம் – Viet Nam 3,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 88,069,000)
144. ஜமைக்கா – Jamaica 30,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 2,719,000)
145. ஜிபுற்றி – Djibouti 1,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 864,000)
146. ஜெர்மனி – Germany 40,000(மொத்த மக்கள் தொகை 82,167,000)
147. ஜோர்டான் – Jordan 4,000 (மொத்த மக்கள் தொகை 6,316,000)
148. ஜோர்ஜியா – Georgia 25 (மொத்த மக்கள் தொகை 4,260,000)
149. ஸ்பெயின் – Spain 500 (மொத்த மக்கள் தொகை 44,940,000)

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக