சனி, ஆகஸ்ட் 30, 2014

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 120 தனிப்படல் மிகுதி

நசைஇயார் நல்கார் எனினும் அவர்மாட்டு
இசையும் இனிய செவிக்கு. (1199)

பொருள்: நான் விரும்பிய காதலர் மீண்டும் வந்து அன்பு செய்யமாட்டார் என்றாலும், அவரைப் பற்றிய புகழைக் கேட்பதும் என் காதுகளுக்கு இனிமையாகத்தான் இருக்கின்றது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக