ஞாயிறு, ஆகஸ்ட் 24, 2014

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்

அதிகாரம் 120 தனிப்படல் மிகுதி

வீழுநர் வீழப் படுவார்க்கு அமையுமே 
வாழுநம் என்னும் செருக்கு. (1193)
பொருள்: காதலருடைய அன்பைப் பெற்றவர்க்குப் பிரிவுத்துயரம் வந்தாலும் மறுபடியும் கூடுவோம் என்று நம்பிக்கை இருப்பது இயல்பு.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக