வியாழன், ஆகஸ்ட் 07, 2014

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 118 கண் விதுப்பழிதல்

ஓஒ இனிதே எமக்குஇந்நோய் செய்தகண் 
தாஅம் இதன்பட் டது. (1176)

பொருள்: எனக்குக் காமநோயை அளித்த கண்கள், இன்று என்னைப் போலவே பிணிபட்டு வருந்துவது மிகப் பொருத்தமானது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக