திங்கள், ஆகஸ்ட் 25, 2014

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 120 தனிப்படல் மிகுதி

வீழப் படுவார் கெழீஇயிலர் தாம்வீழ்வார்
வீழப் படாஅர் எனின். (1194) 
பொருள்: காதலரால் விரும்பப்படும் தன்மையைப் பெறாத மகளிர் முன் செய்த நல்வினைப் பயனை உடையவர் அல்லர். 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக