சனி, ஆகஸ்ட் 16, 2014

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 119 பசப்புறு பருவரல்

உவக்காண்எம் காதலர் செல்வார்; இவக்காண்என்
மேனி பசப்புஊர் வது. (1185)
 
பொருள்: அதோ பார், என் காதலர் என்னைப் பிரிந்து போகின்றார், அதற்குள்ளேயே என் உடலில் நிறமாற்றம் எங்கும் பரவிவிட்டது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக