ஞாயிறு, பிப்ரவரி 17, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள் 
அதிகாரம் 64 அமைச்சு

பழுதுஎண்ணும் மந்திரியின் பக்கத்துஉள் தெவ்வோர்
எழுபது கோடி உறும். (639) 
 
பொருள்: அருகில் இருந்தவாறே தன் அரசனுக்குத் தீங்கு நினைக்கும்அமைச்சனைவிட, எழுபது கோடிப் பகைவர் இருந்தாலும் பாதகமில்லை.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக