வியாழன், அக்டோபர் 23, 2014

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 126 நிறை அழிதல்

காமம் எனஒன்றோ கண்இன்று;என் நெஞ்சத்தை 
யாமத்தும் ஆளும் தொழில். (1252)

பொருள்: காமம் என்னும் தூதனுக்கு இரக்கம் என்பதே இல்லை. அவன் இரவிலும் என் உள்ளத்தைக் காதலரிடம் அனுப்பி இயங்க வைக்கிறான்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக