சனி, அக்டோபர் 25, 2014

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 126 நிறை அழிதல்

நிறைஉடையேன் என்பேன்மன் யானோஎன் காமம்
மறைஇறந்து மன்று படும். (1254)
 
பொருள்: நான் இதுவரையில் அடக்கம் என்னும் நல்லொழுக்கத்துடன் இருப்பதாக எண்ணியிருந்தேன். ஆனால் என் காமம் எல்லையைக் கடந்து சபைக்கு வந்து நிற்கின்றது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக