வெள்ளி, அக்டோபர் 24, 2014

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 126 நிறை அழிதல்

மறைப்பேன்மன் காமத்தை யானோ குறிப்புஇன்றித்
தும்மல்போல் தோன்றி விடும். (1253)
 
பொருள்: காமத்தை உள்ளத்திலேயே அடக்கி வைக்க முயல்கிறேன். ஆனால் அது என் முயற்சியை அழித்துத் தும்மலைப் போல வெளிப்படுகின்றது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக