வெள்ளி, அக்டோபர் 31, 2014

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 126 நிறை அழிதல்
 
 
பன்மாயக் கள்வன் பணிமொழி அன்றோநம்
பெண்மை உடைக்கும் படை. (1258)

பொருள்: பல மாயங்களையும் அறிந்த கள்வனாகிய என் காதலனின் பணிவான மொழி என் பெண்மை என்னும் உறுதியான காவல் அரணை உடைக்கும் படையாய் உள்ளது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக