வியாழன், அக்டோபர் 23, 2014

இன்றைய சிந்தனைக்கு

இயேசுக் கிறிஸ்து
SEO Jesus

உங்களுக்குக் கடுகளவு நம்பிக்கை இருந்தால் போதும் நீங்கள் இம்மலையைப் பார்த்து "இங்கிருந்து பெயர்ந்து அங்கு போ" என்று கூறினால் அது பெயர்ந்து போகும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக