வியாழன், அக்டோபர் 30, 2014

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 126 நிறை அழிதல்

நாண் என ஒன்றோ அறியலம் காமத்தால்
பேணியார் பெட்ப செயின் (1257)
 
பொருள்: நான் விரும்பிய காதலர் காமத்தால் எனக்குச் செய்ய வேண்டியவற்றைச் செய்தாரானால், நாணத்தையும் அறியாமல் இருந்திருப்பேன்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக