வியாழன், அக்டோபர் 09, 2014

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 124 உறுப்பு நலன் அழிதல்
 
 
முயக்கு இடைத் தண்வளி போழப் பசப்புஉற்ற
பேதை பெருமழைக் கண். (1239)
 
 
பொருள்: தழுவுதலுக்கு இடையே குளிர்ந்த காற்று நுழைய, காதலியின் பெரிய, மழை போன்ற கண்கள் பசலை நிறம் அடைந்தன.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக