ஞாயிறு, செப்டம்பர் 28, 2014

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 123 பொழுது கண்டு இரங்கல்

அழல்போலும் மாலைக்குத் தூதுஆகி ஆயன்
குழல்போலும் கொல்லும் படை. (1228)  
 
பொருள்: ஆயனுடைய(ஆடு மாடு மேய்ப்பவன்) புல்லாங்குழல், நெருப்பைப் போல் வருத்தும் மாலைப் பொழுதிற்குத் தூதாகி காதல் நோயில் என்னைக் கொல்லும் படையாக வருகின்றது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக