வெள்ளி, செப்டம்பர் 12, 2014

இன்றைய சிந்தனைக்கு

இயேசுக் கிறிஸ்து
  

மனிதர் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயமாக்கிக் கொண்டாலும் தம் வாழ்வையே இழப்பாரெனில் அவருக்கு கிடைக்கும் பயன் என்ன? அவர் தம் வாழ்வுக்கு ஈடாக எதைக் கொடுப்பார்?

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக