செவ்வாய், மார்ச் 04, 2014

கிருஷ்ண பரமாத்மா கூறுகிறார்...,

கீதையின் புகழ்

கீதையை வாசித்தபிறகு அதில் கூறப்பட்டபடி வாழாதவனுக்கு வாசிப்பு வீண் போனதாகும். அவனது முயற்சிகளும் வீண் போனதாகும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக