சனி, மார்ச் 22, 2014

இன்றைய பொன்மொழி

இயேசுக் கிறிஸ்து
 

அழிவுக்கு செல்லும் வாயில் அகன்றது; வழியும் விரிவானது; அதன் வழியே செல்வோர் பலர். வாழ்வுக்குச் செல்லும் வாயில் மிகவும் இடுக்கமானது; வழியும் மிகக் குறுகலானது; இதைக் கண்டுபிடிப்போர் சிலரே

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக