புதன், மார்ச் 12, 2014

இன்றைய பொன்மொழி

இயேசுக் கிறிஸ்து

பிறர் உங்களுக்குச் செய்ய வேண்டும் என நீங்கள்  விரும்புகிறவற்றை எல்லாம் நீங்களும் அடுத்தவர்களுக்குச் செய்யுங்கள்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக