திங்கள், டிசம்பர் 09, 2013

இன்றைய பொன்மொழி

இயேசுக் கிறிஸ்து 
அடுத்த மனிதர் செய்யும் குற்றங்களை நீங்கள் மன்னிப்பீர்களானால் உங்கள் விண்ணகத் தந்தையும் உங்களை மன்னிப்பார்.
அடுத்த மனிதரை நீங்கள் மன்னிக்காவிடில் உங்கள் தந்தையும் உங்கள் குற்றங்களை மன்னிக்க மாட்டார்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக