சனி, டிசம்பர் 28, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 96 குடிமை

குடிப்பிறந்தார் கண்விளங்கும் குற்றம்; விசும்பின் 
மதிக்கண் மறுப்போல் உயர்ந்து. (957)
 
பொருள்: உயர்ந்த குடும்பத்தில் பிறந்தவர்கள் செய்யும் குற்றம் சிறிதாக இருந்தாலும் ஆகாயத்தில் உள்ள சந்திரனிடத்தில் காணப்படும் களங்கத்தைப்(கறை) போல எல்லோருக்கும் நன்றாகத் தெரியவரும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக