புதன், டிசம்பர் 25, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 96 குடிமை

அடுக்கிய கோடி பெறினும் குடிப்பிறந்தார் 
குன்றுவ செய்தல் இலர். (954)
 
பொருள்: உயர்ந்த குடும்பத்தில் பிறந்தவர்கள் பலவாறாக அடுக்கிய கோடிக்கணக்கான பணத்தைப் பெற்றாலும் ஒழுக்கத்திற்குக் குறைவான செயல்களைச் செய்ய மாட்டார்கள்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக